0%

vedľajšie produkty

 

Kremičitý úlet do betónu
MICROSILICA - SIOXID triedy 1 a triedy 2

viac informácií

Kremičitý úlet MICROXIL
Kremičitý úlet microxil+

viac informácií

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky štrkodrvina 0/16, drobné 0/4, hrubé 4/16, hrubé 16/32, hrubé 32/63, netriedené 0/300

viac informácií

Umelé kamenivo Grasimat - granulovaná silikomangánová troska

viac informácií

FeMn úlet
 

viac informácií

FeSiMn úlet
 

viac informácií

CaSi úlet
 

viac informácií