0%

kontakt

 
Výrobný úsek - výroba ferozliatin a kovov, plnených profilov a vedľajších výrobkov, technické riešenia
Milan Kelbel
riaditeľ pre výrobu a výrobné služby
Milan Harcek
technický riaditeľ
Bohuslav Vacek
odbor technických riešení
Ján Nota
nákup materiálov a služieb
Obchodný úsek - nákup surovín a predaj výrobkov
Martin Levčík
obchodný riaditeľ
Peter Karetka
manažér obchodu (peletky, vedľajšie produkty)
Samuel Vilček
odbor distribúcie
Radovan Pelach
marketing
Finančný úsek - financie, účtovníctvo, plánovanie a rozvoj
Stanislav Huba
ekonomicko-personálny riaditeľ
Zuzana Lenčuchová
odbor účtovníctva a financií
Personálny úsek - personálna práca, mzdy a odmeňovanie
Veronika Majdišová
oddelenie personálnej práce a odmeňovania
Ostatné
Mária Chromková
sekretariát generálneho riaditeľa
Jozef Vlžák
odbor informatiky
OFZ, a.s.
Oravský Podzámok
Slovensko
IČO: 36389030
IČ DPH: SK2020131476
Sídlo spoločnosti:
Široká 381
027 41 Oravský Podzámok, Slovensko
GPS: 49.249167 N, 19.339167 E
Tel.: +421 43 580 41 11
Fax: +421 43 580 43 20
Web: siroka.ofz.company
E-mail: ofz@ofz.sk