0%

Umelé kamenivo Grasimat - granulovaná ferosilikomangánová troska

 

Umelé kamenivo Grasimat - granulovaná ferosilikomangánová troska je trosková stuhnutá zmes oxidov kremíka, horčíka, hliníka, mangánu a vápnika a vzniká ako vedľajší produkt z výroby ferosilikomangánu (FeSiMn). Roztavená troska sa leje a schladzuje v prúde studenej vody, pričom dochádza k tvorbe jemných granúl umelého kameniva vo vodnom kúpeli.

Na produkt Umelé kamenivo Grasimat - granulovaná ferosilikomangánová troska bol vydaný certifikát systému riadenia výroby.

Použitie

Umelé kamenivo Grasimat - granulovaná ferosilikomangánová troska sa používa ako obsypový materiál pre vytváranie lôžka a obsypu vodovodných, kanalizačných a iných plastových potrubí, ako posypový materiál na zimnú údržbu pozemných komunikácií, na rekultivačné úpravy terénov, v cementárskom priemysle na výrobu slinku a na mechanickú úpravu povrchov pieskovaním.

Balenie a doprava

Umelé kamenivo Grasimat - granulovaná ferosilikomangánová troska sa dodáva vo forme sypkého materiálu. Na prepravu je možné použiť autá s výklopnou korbou alebo železničné vagóny určené na prepravu sypkých materiálov.