0%

Grasimat

 

Grasimat (FeSiMn troska) je trosková stuhnutá zmes oxidov kremíka, horčíka, hliníka, mangánu a vápnika a vzniká ako vedľajší produkt z výroby ferosilikomangánu (FeSiMn). Roztavená troska sa leje a schladzuje v prúde studenej vody, pričom dochádza k tvorbe jemných granúl umelého kameniva vo vodnom kúpeli.

Na výrobok Grasimat vydal Technický a skúšobný ústav stavebný certifikát č. 00022/TSUS/B/2019.

Kamenivo Grasimat nemá negatívny vplyv na životné prostredie preukázané v posudku autorizovanej osoby Ingeo - laboratória, s. r. o., Žilina v zmysle vyhlášky MŽP č. 111/1993 Z. z., č. 53/1995 Z. z., a č. 273/2001 Z. z.

Použitie

Grasimat sa používa ako obsypový materiál pre vytváranie lôžka a obsypu vodovodných, kanalizačných a iných plastových potrubí, ako posypový materiál na zimnú údržbu pozemných komunikácií a na rekultivačné úpravy terénov.

Balenie a doprava

Grasimat sa dodáva ako voľne ložený materiál. Na prepravu je možné použiť autá s výklopnou korbou alebo železničné vagóny určené na prepravu sypkých materiálov

Kusovosť (mm)

Veľkosť zrna
0,05 – 0,5
0,5 - 1
1 - 4
4 - 8
% hmotnosti
2 - 30
15 - 55
45 - 95
5 - 20

Ostatné údaje

zhutniteľnosť: min. 90 % pri vlhkosti 22,5 - 25,5 %
agresivita na potrubné materiály: podľa STN 73 1215: 1983
sypná hmotnosť: cca. 635 kg/m3
objemová hmotnosť: cca. 2 500 kg/m3

Chemické zloženie v %
SiO2
CaO
Al2O3
MnO
MgO
FeO
K2O
Na2O
SiO3
Grasimat
30 - 45
10 - 30
8 - 20
5 - 15
5 - 15
max. 2
max. 2
max. 2
max. 2