0%

Kovový kremík

 

Balenie a doprava

Kovový kremík sa dodáva voľne ložený alebo v big bagoch s hmotnosťou materiálu do 1000 kg. Dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní a preprave je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.

Kusovosť (mm)

10-100
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.

Chemické zloženie
v %
Si
Fe
Al
Ca
Si553
min. 98,5
max. 0,50
max. 0,50
max. 0,30
Si441
min. 99
max. 0,40
max. 0,40
max. 0,10
Si3303
min. 99
max. 0,30
max. 0,30
max. 0,03
Si2202
min. 99
max. 0,20
max. 0,20
max. 0,02
Fyzikálne údaje
Kusovosť
(mm)
Sypná hmotnosť
(kg/m3)
Interval tavenia
(°C)
Kovový kremík
10 - 100
1 200
1 300 - 1 350