0%

Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA - SIOXID triedy 1 a triedy 2

 

Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID triedy 1 a triedy 2 je jemne disperzný práškový materiál sivej farby. Vyrába sa ako vedľajší produkt pri výrobe ferosilícia a kovového kremíka v elektrickej oblúkovej peci. Jemnozrnné kondenzované výpary oxidu kremičitého sa zachytávajú na tkaninových filtroch v odprašovacích jednotkách.

Pre kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID triedy 1 a triedy 2 platí harmonizovaná norma STN EN 13263-1:2005 +A1:2009. Produkt má vydaný certifikát o nemennosti parametrov.

Použitie

Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA - SIOXID triedy 1 a triedy 2 sa používa na prípravu betónu, malty, injektážnej malty a iných zmesí pre konštrukcie a konštrukčné prvky. Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA - SIOXID triedy 1 a triedy 2 je možné použiť ako hlavnú zložku pri výrobe cementov.

Balenie a doprava

Dodáva sa v prírodnom stave v pôvodnej forme balený do obalov (big-bagy, vrecia, sudy) s možnosťou nakládky na motorové vozidlá, resp. k preprave voľne loženého sa využívajú autocisterny. V prípade požiadavky zákazníka je možné dodanie Kremičitého úletu do betónu MICROSILICA – SIOXID triedy 1 a triedy 2 zabezpečiť i v jeho upravenej forme peletizáciou.