0%

duálne vzdelávanie

 

V spolupráci so Strednou odbornou školou polytechnickou v Kňažej v prípade dostatočnej účasti študentov otvára OFZ, a. s. pre školský rok 2022/2023 duálne vzdelávanie v štvorročných študijných odboroch


Mechanik elektrotechnikŠtudijný odbor je určený pre chlapcov. Štúdium je zamerané na získanie odborných zručností a rastu na základe teoretických i praktických skúseností pod vedením odborných a kvalifikovaných zamestnancov priamo na pracoviskách.Študent získa


 • podnikové štipendium v 1. ročníku 50 EUR, v 2. ročníku 60 EUR, v 3. ročníku 70 EUR, v 4. ročníku 80 EUR
 • odmenu za produktívnu prácu 3,34 EUR/hodinu
 • preplatenie ubytovania žiaka a cestovné náhrady
 • prácu v stabilnej slovenskej spoločnosti s európskou pôsobnosťou
 • prácu v hutníckom priemysle ako významnom odvetví ekonomiky
 • širokú paletu prác v rámci pracovnej pozície v protiklade k monotónnej práci pri páse
 • oblečenie, ochranné pomôcky, kvalitné pracovné prostredie a zabezpečenie stravovania s dotáciou zamestnávateľa samozrejmosťou

Po absolvovaní duálneho vzdelávania
a zamestnaní v našej spoločnosti ponúkame


 • možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
 • možnosť kariérneho postupu
 • motivujúci systém odmeňovania
 • dochádzkový bonus
 • pracovné jubileá
 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
 • výplata 13. a 14. platu

Stačí poslať vyplnenú prihlášku na adresu spoločnosti OFZ, a.s. My vydáme potvrdenie, ktoré spolu s prihláškou na strednú školu zašleš na adresu Strednej odbornej školy polytechnickej, Dolný Kubín - Kňažia.