0%

drevné pelety

 

Jeden z našich projektov - výroba smrekových peliet - funguje už od štvrtého kvartála 2018, kedy prebehla skúšobná prevádzka peletizačného lisu. S výkonom 110 kWh za rok vyprodukuje 9000 t smrekových peletiek.

Výroba

Ekologické pelety vyrábame z obnoviteľných zdrojov bez chemikálií, lepidiel, s využitím odpadového tepla z peci slúžiacej na výrobu ferozliatin.

Použitie

Drevné pelety sa používajú ako náhrada fosílnych palív v kotloch, domácich pieckach, krboch a kachliach. Keďže sú sypké, môžu sa používať v kotolniach s automatickou prevádzkou. Pomocou dopravníka je možné presne a plynule regulovať prísun paliva a tým regulovať tepelný výkon kotla. Pri takomto vykurovaní sa komfort približuje k vykurovaniu zemným plynom.Drevné pelety a brikety sa používajú ako náhrada fosílnych palív v kotloch, domácich pieckach, krboch a kachliach. Keďže sú sypké, môžu sa používať v kotolniach s automatickou prevádzkou. Pomocou dopravníka je možné presne a plynule regulovať prísun paliva a tým regulovať tepelný výkon kotla. Pri takomto vykurovaní sa komfort približuje k vykurovaniu zemným plynom. Drevné pelety je možné používať len pre schválené a vhodné spaľovacie systémy v súlade s pokynmi výrobcu a národnými predpismi.

Balenie

Pelety v 15 kg vreckách, BB alebo voľne ložené

Špecifikácia
Priemer (mm)
Vlhkosť (%)
Výhrevnosť (MJ/kg)
Obsah popola (%)
Pelety
6
≤ 10
18,5
nízky