0%

závod OFZ

 

suroviny

 

výroba ferozliatin

 

výroba EOP22

 

výroba plnených profilov

 

odprašovanie a sklad výrobkov

 

expedícia

 

administratíva