0%

Simat

 

Simat (FeSiMn troska) je trosková stuhnutá zmes oxidov kremíka, horčíka, hliníka, mangánu a vápnika a vzniká ako vedľajší produkt z výroby ferosilikomangánu (FeSiMn). Po stuhnutí, vychladnutí a vybagrovaní trosky odliatej na vrstvy do troskových boxov sa vykonáva úprava kusovosti prostredníctvom drvenia a triedenia materiálu.

Na produkt Simat bol vydaný certifikát systému riadenia výroby.

Použitie

Simat sa používa ako kamenivo vhodnej kusovosti pri budovaní zemných telies, násypov, zásypov a ochranných vrstiev (ochranné vrstvy odvodňovacích systémov a inžinierskych sietí), ako zásypový materiál na hrubé zásypy a vyrovnávanie, ako posypový materiál na zimnú údržbu pozemných komunikácií a na rekultivačné úpravy terénov. Simat sa taktiež používa v cementárskom priemysle na výrobu slinku a ako materiál na mechanickú úpravu povrchov pieskovaním.

Balenie a doprava

Simat sa dodáva ako voľne ložený materiál. Na prepravu je možné použiť autá s výklopnou korbou alebo železničné vagóny určené na prepravu sypkých materiálov.