0%

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky štrkodrvina 0/16, drobné 0/4, hrubé 4/16, hrubé 16/32, hrubé 32/63, netriedené 0/300

 

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky je trosková stuhnutá zmes oxidov kremíka, horčíka, hliníka, mangánu a vápnika a vzniká ako vedľajší produkt z výroby ferosilikomangánu (FeSiMn). Po stuhnutí, vychladnutí a vybagrovaní trosky odliatej na vrstvy do troskových boxov sa vykonáva úprava kusovosti prostredníctvom drvenia a triedenia materiálu.

Na produkt Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky bol vydaný certifikát systému riadenia výroby.

Použitie

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky sa používa podľa EN 12620: 2002 + A1: 2008, EN 13242: 2002 + A1: 2007 ako kamenivo do betónu (frakcia: drobné 0/4, hrubé 4/16) a kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených materiálov na konštrukcie ciest (frakcia: drobné 0/4, hrubé 4/16).

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky (frakcia: drobné 0/4, štrkodrvina 0/16, hrubé 16/32, hrubé 32/63, netriedené 0/300) sa používa ako kamenivo vhodnej upravenej kusovosti pri budovaní zemných telies, násypov, zásypov a ochranných vrstiev (ochranné vrstvy odvodňovacích systémov a inžinierskych sietí), ako zásypový materiál na hrubé zásypy a vyrovnávanie, ako posypový materiál na zimnú údržbu pozemných komunikácií, na rekultivačné úpravy terénov, ako pieskovací materiál (frakcia: drobné 0/4) a na výrobu slinku.

Balenie a doprava

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky sa dodáva ako voľne ložený materiál. Na prepravu je možné použiť autá s výklopnou korbou alebo železničné vagóny určené na prepravu sypkých materiálov.