0%

Kremičitý úlet MICROXIL a Kremičitý úlet MICROXIL+

 

Kremičitý úlet MICROXIL a Kremičitý úlet MICROXIL+ sú jemne disperzné práškové materiály sivej farby. Vyrábajú sa ako vedľajší produkt pri výrobe ferosilícia a kovového kremíka v elektrickej oblúkovej peci. Jemnozrnné kondenzované výpary oxidu kremičitého sa zachytávajú na tkaninových filtroch v odprašovacích jednotkách.

Na produkty Kremičitý úlet MICROXIL a Kremičitý úlet MICROXIL+ bol vydaný certifikát systému riadenia výroby.

Použitie

Kremičitý úlet MICROXIL a Kremičitý úlet MICROXIL+ sa používajú na výrobu ohňovzdorných a žiaruvzdorných materiálov – tehál, dlaždíc, náradia pri servírovaní jedla, zdravotníckej keramiky, hlinených rúr používaných vo výrobných procesoch pri zvýšených teplotách, ohňovzdorného betónu, špeciálnych typov betónu /výroba netvarovaných hliníkovo – kremičitanových ohňovzdorných materiálov), s výnimkou kremičitého úletu do betónu, prímes druhu II. podľa EN 13263,

 • ako prísada do karbidu kremíka SiC na výrobu príslušenstva vypaľovacej pece,
 • na ochranu povrchov pred opotrebovaním,
 • na výrobu špeciálnych druhov keramiky,
 • ako surovina na výrobu slinku v cementárskom priemysle, vrátane príprav,
 • ako prísada do tmelu na výplň defektov v dreve, sadre a múroch a pri výrobe skla,
 • na výrobu produktov na vŕtanie šácht,
 • na výrobu anorganických farbív,
 • na výrobu procesných pomôcok využívaných v chemickom priemysle,
 • ako prostriedok proti tvrdnutiu v umelých hnojivách,
 • na výrobu tesnení, tesniacich vložiek a materiálov plomb,
 • na výrobu elastických polymérov, termoplastov a plastov,
 • na výrobu tmelov, glejov a lepidiel,
 • na výrobu riedidiel, pracích práškov, čistiacich prostriedkov,
 • na výrobu základných kovov, vrátane zliatin a zliatin s pokovovaním a s chemickými farbivami.

Balenie a doprava

Kremičitý úlet MICROXIL a Kremičitý úlet MICROXIL+ sa používajú na výrobu ohňovzdorných a žiaruvzdorných materiálov – tehál, dlaždíc, náradia pri servírovaní jedla, zdravotníckej keramiky, hlinených rúr používaných vo výrobných procesoch pri zvýšených teplotách, ohňovzdorného betónu, špeciálnych typov betónu /výroba netvarovaných hliníkovo – kremičitanových ohňovzdorných materiálov), s výnimkou kremičitého úletu do betónu, prímes druhu II. podľa EN 13263,