0%

Plnené profily

 

PLNENÝ PROFIL je dodávaný vo forme samonosného zvitku na drevených paletách s vodorovnou alebo zvislou osou uloženia (v oboch prípadoch je zvitok uložený v oceľovej klietke). Zvitky sú zabalené v plastickej fólii. Na spájanie profilov sa doporučuje použiť spojku a špeciálne kliešte.

Typické chemické zloženie náplne v %
Ca
Fe
Si
Al
P
S
C
Popol
Plnený profil FeSiCa 30/60
28 - 32
58 - 62
max. 1,5
max. 0,05
max. 0,05
max. 1,0
Plnený profil C
min. 97
max. 0,8
Plnený profil S
min. 99
Plnený profil CaFe
28 - 32
68 - 72
max. 0,5
Technická špecifikácia plneného profilu priemeru 13 mm
Fyzikálne údaje
Jednotka
FeSiCa 30%
S
C
CaFe
30/70
CaFeAl
25/50/25
Ti
CaFeAl
40/30/30
Hrúbka ocele
mm
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Zrnitosť náplne
mm
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
Hmotnosť náplne
g/m-1
225 ± 10
180 ± 10
160 ± 10
270 ± 20
225 ± 20
225 ± 10
170 ± 20
Hmotnosť obalu
g/m-1
155
155
155
155
155
155
155
Celková hmotnosť 1m
g/m-1
380
335
325
425
380
380
325
Podiel náplne v profile
%
60
54
51
64
60,5
59
55,5
Celková dĺžka profilu
m
3 200 - 6 700
3 100 - 6 600
3 100 - 6 600
5 000
3 200
3 100
4 900
Celková hmotnosť zvitku
kg
1 180 - 2 520
1 000 - 2 150
1 000 - 2 150
2 100
1 200
1 200
1 600
Vnútorný priemer zvitku
mm
550
550
550
550
550
550
550
Vonkajší priemer zvitku
mm
1 100 - 1 430
1 100 - 1 430
1 100 - 1 430
1 300
1 100
1 100
1 300
Šírka zvitku
mm
800
800
800
800
800
800
800
Technická špecifikácia plneného profilu priemeru 9 mm
Fyzikálne údaje
Jednotka
FeSiCa 30%
S
C
FeSi 75%
Hrúbka ocele
mm
0,4
0,4
0,4
0,4
Zrnitosť náplne
mm
0-2
0-2
0-2
0-2
Hmotnosť náplne
g/m-1
105 ± 6
80 ± 5
77 ± 4
110 ± 6
Hmotnosť obalu
g/m-1
98
98
98
98
Celková hmotnosť 1m
g/m-1
203
182
175
208
Podiel náplne v profile
%
50
46
44
51.5
Celková dĺžka profilu
m
7 300
5 800 - 7 700
5 800
7 300
Celková hmotnosť zvitku
kg
1 500
1 050
1 000
1 600
Vnútorný priemer zvitku
mm
550
520
520
550
Vonkajší priemer zvitku
mm
1 100
1 100
1 100
1 100
Šírka zvitku
mm
800
600
600
800