0%

Stredne uhlíkatý feromangán - MC FeMn

 

Balenie a doprava

STREDNE UHLÍKATÝ FEROMANGÁN sa dodáva voľne ložený alebo balený v paletách s hmotnosťou materiálu do 2 500 kg a tiež v big-bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní a preprave je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.

Kusovosť (mm)

0-2, 2–10, 10-50, 50-80
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.

Chemické zloženie
v %
Mn
Garant.
Typ.
C
Garant.
Typ.
Si
Garant.
Typ.
P
Garant.
Typ.
MC FeMn
min. 78
78,5
max. 1,5
1,4
max. 1,0
0,9
max. 0,25
0,24
Fyzikálne údaje
Merná hmotnosť
(g/cm3)
Kusovosť
(mm)
Sypná hmotnosť
(kg/m3)
Interval tavenia
(°C)
MC FeMn
7,8
10 - 80
4 200
1 350 - 1 400
Poznámka: Po dohode s odberateľom je možné dodať výrobok so zmenou chemického zloženia a kusovosti.