0%

Silikomangán - FeSiMn

 

Balenie a doprava

SILIKOMANGÁN sa dodáva voľne ložené alebo balené v paletách s hmotnosťou materiálu do 2 300 kg a tiež v big-bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní a preprave je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.

Kusovosť (mm)

0-2, 2–10, 10–30, 10-50, 10-80, 10-150
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.

Chemické zloženie
v %
Mn
Garant.
Typ.
Si
Garant.
Typ.
C
Garant.
Typ.
P
Garant.
Typ.
FeSiMn 16%
min. 65
65,5
min. 16
16,5
max. 2,0
1,7
max. 0,20
0,15
FeSiMn 14%
min. 65
66
min. 14
15
max. 2,5
2
max. 0,20
0,15
FeSi nízky B
min. 65
67
min. 15
16
max. 1,8
1,7
max. 0,15
0,14
Fyzikálne údaje
Merná hmotnosť
(g/cm3)
Kusovosť
(mm)
Sypná hmotnosť
(kg/m3)
Interval tavenia
(°C)
FeSiMn
6,4
10 - 80
3 480 - 3 520
1 350 - 1 400
Poznámka: Po dohode s odberateľom je možné dodať výrobok so zmenou chemického zloženia a kusovosti.