0%

silikokalcium - fesica

 

Balenie a doprava

SILIKOKALCIUM sa dodáva voľne ložené alebo balené v kontajneroch s hmotnosťou materiálu do 1 000 kg a tiež v big-bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní v suchých a dobre vetraných skladoch a počas prepravy je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.

PRÁŠKOVÉ SILIKOKALCIUM sa dodáva v big-bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Manipuluje a dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Nutné skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch a počas prepravy je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu. Balený materiál sa odporúča otvárať až pred použitím.

Kusovosť (mm)

0-1, 0-2, 1-1,4, 2-5, 5-30, 5-60, 10-60, 10-80, 10-100
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.

Chemické zloženie
v %
Ca
Garant.
Typ.
Si
Garant.
Typ.
Al
Garant.
Typ.
P
Garant.
Typ.
FeSiCa 30/60
min. 30
30,5
min. 60
60,5
max. 1,5
1,4
max. 0,04
0,025
FeSiCa 30/60 Al < 1,2
min. 30
30,5
min. 60
60,5
max. 1,2
1,1
max. 0,04
0,025
FeSiCa 30/58
min. 30
31,5
min. 58
58,5
max. 1,5
1,4
max. 0,04
0,025
Fyzikálne údaje
Merná hmotnosť
(g/cm3)
Kusovosť
(mm)
Sypná hmotnosť
(kg/m3)
Interval tavenia
(°C)
FeSiCa 30 %
2,5
10 - 80
1 360
980 - 1 200
Poznámka: Po dohode s odberateľom je možné dodať výrobok so zmenou chemického zloženia a kusovosti.
  • prášok SiCa granulometrie 0-1 mm pre škandinávske dýzy
  • prášok SiCa granulometrie 0-2 mm pre výrobu plnených profilov