0%

ostatné ferozliatiny

 

Balenie a doprava

OSTATNÉ FEROZLIATINY sa dodávajú voľne ložené alebo balené v kontajneroch s hmotnosťou materiálu do 1 000 kg a tiež v big bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní v suchých a dobre vetraných skladoch a počas prepravy je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu. FeSiMg a FeSiBa sa pridáva aj v práškovej forme ako náplň do plnených profilov.

Kusovosť (mm)

Podľa požiadaviek zákazníka.

Fyzikálne údaje
v %
Cr
C
Si
S
P
Mg
Ba
Al
FeCrC
min. 60
max. 8,0
max. 2,0
max. 0,05
max. 0,04
FeSiCr
min. 32
max. 0,05
max. 47
max. 0,03
max. 0,035
FeSiMg
44 - 48
6,0 - 8,0
0,4 - 1,0
FeSiBa
67 - 72
2,0 - 2,7
0,8 - 1,5