0%

Ferosilícium - FeSi

 

Balenie a doprava

FEROSILÍCIUM sa dodáva voľne ložené alebo balené v paletách s hmotnosťou materiálu do 1 200 kg a tiež v big-bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní a preprave je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.

Kusovosť (mm)

0-2, 2–10, 10–30, 10-40, 10-50, 10-80, 10-100
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.

Chemické zloženie
v %
Si
Garant.
Typ.
Al
Garant.
Typ.
P
Garant.
Typ.
Ti
Garant.
Typ.
FeSi 75%
min. 72
73,5
max. 2,0
1,6
max. 0,05
0,035
FeSi 75% raf.
min. 68
70,0
max. 0,2
0,1
max 0,035
0,03
max. 0,20
0,15
FeSi 75% <0,10 Ti
min. 73
73-76
max. 1,7
1,5
max. 0,10
0,09
FeSi 65%
min. 64
66,0
max 1,5
1,0
max. 0,04
0,03
FeSi 45%
min. 41
45,0
max 1,2
0,8
max. 0,04
0,035
Fyzikálne údaje
Merná hmotnosť
(g/cm3)
Kusovosť
(mm)
Sypná hmotnosť
(kg/m3)
Interval tavenia
(°C)
FeSi 75%
3,7
10 - 80
1 510 - 1 600
1 270 - 1 300
FeSi 65%
4,3
10 - 80
1 780
1 205 - 1 270
FeSi 45%
5,1
10 - 80
2 360 - 2 730
1 210 - 1 230
Poznámka: Fyzikálne údaje rafinačných zliatin sú len nepatrne odlišné od štandardných zliatin. Po dohode s odberateľom je možné dodať výrobok so zmenou chemického zloženia a kusovosti.