0%

Feromangán - FeMn

 

Balenie a doprava

FEROMANGÁN sa dodáva voľne ložený alebo balený v paletách s hmotnosťou materiálu do 2 500 kg a tiež v big-bagoch s hmotnosťou zabaleného materiálu do 1 000 kg. Dopravuje sa v súlade so stanovenými predpismi v krytých vagónoch alebo kamiónoch. Pri skladovaní a preprave je potrebné zamedziť navlhnutiu materiálu.

Kusovosť (mm)

0-2, 2–10, 10–30, 10-50, 10-80, 10-150
Max. 10 % nadsitný podiel / max. 10 % podsitný podiel.

Chemické zloženie
v %
Mn
Garant.
Typ.
C
Garant.
Typ.
Si
Garant.
Typ.
P
Garant.
Typ.
FeMnC P0,25
min. 75
76,0
max. 7,5
6,7
max. 0,8
0,3
max. 0,25
0,2
FeMnC P0,10
min. 75
76,0
max. 7,5
6,7
max. 2,0
1
max. 0,10
0,09
Fyzikálne údaje
Merná hmotnosť
(g/cm3)
Kusovosť
(mm)
Sypná hmotnosť
(kg/m3)
Interval tavenia
(°C)
FeMnC
7,3
10 - 80
3 630 - 3 760
1 300 - 1 350
Poznámka: Po dohode s odberateľom je možné dodať výrobok so zmenou chemického zloženia a kusovosti.